srbeng
B2B Login
O nama


Osnovana 1955. godine, kompanija je danas globalni lider rešenja za upravljanje fizičkom infrastrukturom. Sa dokazano reputacijom vrhunskog lidera u pogledu upravljanja kvalitetom i tehnologijom, najeminentniji klijenti širom sveta smatraju Panduit pouzdanim partnerom i savetnikom u prevazilaženju ključnih poslovnih izazova u svojim data centrima, preduzećima i industrijskom okruženju.


Vodeća rešenja kompanije Panduit predstavljaju savršenu kombinaciju za svet koji prelazi na softversko umrežavanje, industrijsku automatizaciju i internet stvari (Internet of Things). Od razvodnih ormara, upravljanja toplotnim sistemima, rack ormara i kućišta, preko sistema na bazi optičkih vlakana i bakra, pa do IoT senzora za prenos električne energije, mrežnih gateway-a i softvera, proizvodi Panduita za data centre, prostorije za TK opremu kao i aplikacije za umrežavanje preduzeća, povećavaju pouzdanost mreže, optimizuju neophodan prostor i smanjuju potrošnju električne energije.

Za kompaniju Panduit konekcije predstavljaju ključ svega. Ljudi ostvaruju napredak zahvaljujući njima. Industrija se napaja njima. Društvo se razvija zahvaljujući njima.
U današnjoj hiperpovezanoj ekonomiji konekcija predstavlja razliku između prednosti i zaostajanja za konkurencijom.

Sa više od 900 patenata i skoro 10% godišnjeg prihoda koji se izdvaja za istraživanja i razvoj, progresivni dizajn proizvoda postaje sastavni deo inovativnosti kompanije Panduit. Već više od 60 godina to je suština poslovanja ove kompanije, što je doprinelo nekim od najznačajnijih otkrića u industrijskoj automatizaciji, internet protokolu, napajanju i hlađenju data centara, Ethernet standardima i operativnim testovima opterećenja.

Zbog svega navedenog Panduit je jedna od svega nekoliko kompanija u svetu koja može da ponudi sveobuhvatna rešenja koja ujedinjuju fizičku, električnu i mrežnu infrastrukturu, podržavajući sisteme za napajanje, komunikaciju, kontrolu i bezbednost u prostorijama klijenta. Kompanija zapošljava više od 5000 stručnjaka za infrastrukturu sa podrškom u preko 110 zemalja. Panduit je sklopio globalna partnerstva o strateškoj saradnji sa kompanijama CISCO, General Cable, Rockwell Automation i Fluke Networks.

Panduit je globalni partner (Global Strategic Alliance Partnerships) sa kompanijama CISCO, General Cable, Rockwell Automation i Fluke Networks

Rešenja za data centre

Panduitov napredni okvir infrastrukture sistema jednosmerne struje premošćava jaz između tradicionalnih IT stekova i novih 40/100G mreža. Pruža fleksibilni dizajn i skalabilnost orijentisanu na buduće tehnologije, što dovodi do značajno nižih ukupnih troškova posedovanja (TCO).

Brzi sistemi za prenos podataka na bazi optičkih vlakana i bakra su optimizacijom broja elemenata u mreži smanjili kašnjenje u prenosu podataka dok su istovremeno poboljšali agilnost i skalabilnost, omogućivši dalji razvoj tehnologija za internet stvari i internet svega (Internet of Everything).

Sa naprednim rešenjima za toplotne sisteme sa jednosmernom strujom, korisnik može da kontroliše curenja, održava striktno razdvajanje toplog/hladnog vazduha i da obavlja praćenje u realnom vremenu. Energetski efikasni razvodni ormari i rešenja za optimizaciju hlađenja omogućavaju bolje podešavanje temperature u data centrima, čime se potrošnja energije sistema za hlađenje smanjuje čak do 40%.

Panduit paleta rešenja za upravljanje infrastrukturom data centara omogućava detaljnu vidljivost toplotne disperzije, a u svrhe dalje optimizacije energetske efikasnosti. Time se se ublažavaju rizici po poslovanje klijenta i optimizuje hlađenje svih elelmenata DC-a.


Sistemi na bazi bakra i optičkih vlakana

Panduit nudi punu paletu inovativnih proizvoda na bazi bakra koji podržavaju gotovo sve današnje IP aplikacije, uključujući PoE (Power of Ethernet) kao i primenu bežičnih tehnologija u nepovoljnim i ekstremnim uslovima. Ova paleta obuhvata proizvode počev od modula bakarnih priključaka, prespojnih kablova, prespojnih panela pa do priključnih sistema, kablova i unapred definisanih rešenja.

Uporedo sa tim, Panduit nudi sveobuhvatne sisteme i na bazi optičkih vlakana za infrastrukture sa visokim propusnim opsegom i/ili kritične fizičke infrastrukture. Panduit proizvodi pružaju visoke performanse, pouzdanost i skalabilnost, čime se omogućava da klijent drži korak sa savremenim aplikacijama visoke brzine na bazi optičkih kanala i Etherneta.


Rek ormari

Panduit rack ormari omogućavaju snagu, kapacitet i termalne karakteristike koje u obezbeđuju pouzdanost i celovitost mrežne infrastrukture. Termalni dodaci za dvostubne i četvorostubne rack sisteme omogućavaju pravilno i precizno širenje toplote za aktivnu opremu, čime se poboljšava pouzdanost celokupne mreže.

Sistem za dvostubne rack sisteme pruža pouzdan temelj za montažnu telekomunikacionu opremu i opremu za data centre i može se koristiti za visoko efikasne prespojne kablove na bazi bakra i optičkih vlakana, uz upotrebu Panduit horizontalnih i vertikalnih kablova nosača i dodatne opreme.

Sistem za četvorostubne rack sisteme kombinuje stabilnost razvodnog ormara sa pristupačnošću otvorenog rack ormara, što korisniku omogućava maksimalnu fleksibilnost prilikom projektovanja data centra.


Upravljanje ožičenjem

Sigurno i dugotrajno upravljanje kablovima i ožičenjem u industrijskim područjima je ključno za dobre performanse, ali se često zanemaruje – što dovodi do perioda neaktivnosti, čestih popravki, a time i velikih operativnih troškova.

Panduit cable management rešenja su projektovana tako da ispunjavaju i najsloženije zahteve, čak i u najnepovoljnijim uslovima okruženja. Panduit rešenja uključuju najlonsko zaključavanje, vezice od nerđajućeg čelika, kablovske vezice, vodove za ožičenje…


Distribucija napajanja

Panduit rešenja za distribuciju napajanja predstavljaju širok dijapazon opcija za bezbedno i efikasno napajanje, praćenje, upravljanje i distribuciju električne energije do instalirane opreme.
• Osnovne jedinice za distribuciju električne energije (PDU) rack ormara, uključujući horizontalne i vertikalne produžne kablove jednostavne za montažu, sa ugrađenim meračima struje i automatskim prekidačima.
• Inteligentne jedinice za distribuciju električne energije (PDU) rack ormara, mogu biti povezane preko ethernet mreže ili preko električne mreže unutar DC-a.


IoT senzori, mrežni gateway-i i softver

Panduit IoT senzori, mrežni gateway-i i softver omogućavaju celovito (end-to-end) rešenje koje podržava mrežnu konvergenciju u bezbednom i zaštićenom okruženju i omogućava identifikaciju i izveštavanje o ključnim informacijama. U pitanju su jednostavna rešenja pomoću kojih se prikupljaju, prikazuju i vizualizuju podaci u okruženjima poput skladišta, maloprodajnih radnji ili fabrika. Poboljšavaju pouzdanost, kvalitet proizvoda, operativnu efikasnost i optimizaciju energije.


Oznake i ID

Panduit proizvodi veliki broj oznaka različitih veličina i boja, predviđenih za skoro svaku situaciju na terenu. Primeri oznaka uključuju oznake za opasne materije, bezbednost, nanošenje laminata, obaveštavanje o opasnim materijama, električne simbole, ISO standarde, solarnu energiju, kvalitet, globalni harmonizovani sistem i električni luk sa velikom zbirkom oznaka za cevi. Same oznake mogu biti otporne na razne vrste hemikalija, UV zračenje kao i ostale spoljašnje uticaje. Ručni i desktop štampači za oznake upotpunjuju sistem obeležavanja i identifikacije kablova, konekcija, ormana i ostalih uređaja.


Uzemljenje i povezivanje

Panduit sistemi za uzemljenje omogućavaju kvalitetan, vizuelno proveriv i namenski put uzemljenja radi održavanja performansi sistema, poboljšanja pouzdanosti mreže i zaštite mrežne opreme i zaposlenih sa kompletnim modularnim rešenjem za uzemljenje bilo koje telekomunikacione veze.